سرویس خرید پستی

 

سرويس خريد پستي پیک آوران

           شــركت تجارت الكترونيك پيك آوران با توجه به نيازها و خواسته هاي فعالان در زمينه تجارت الكترونيك ، با رويكرد اشاعه فرهنگ خريد و فروش در فضاي مجازي و همكاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران و با توجــه به امكانات گسترده و همه گير پستي و اطمــينـان مـــتقابـــل مــردم به ايـــن بــخـش دولـتـي ، اقــدام بـــه راه انــدازي ســيستم تجارت الكتــرونـــيــك پـــيـــك آوران با قابلــيت دريافت مبلـــغ كالا در هنـگام تحويل ازمشتري نمود كه مورد استقبال گسترده تمامي فروشگاهـهاي اينترنتي و تمامي افراد اهل كسب و كار اينترنتي قرار گرفت .
در ايـن سيـستم بعد از ثبت سفارش توسط مشتري در فروشگاه ، اطلاعات مربوط به سفارش جهت بررسي و تصميم گيري در پنل فـــروشنده قـابــل رويـــت مـي باشـــد . فـروشــنـده در صــورت تــمايل ،سفارش را آماده كرده و توسط سيستم ايـنترنـتي بـه اطـلاع پـست مـنطـقه مي رساند ، پست منطقه مربوطه نيز با مراجعه به آدرس فروشــــگاه سـفارش را دريافــــــت كرده و به دســت مشتـري مي رساند و مبلغ سفارش و هــــزينـــه ارســال را در هنــگام تحويل از مشــــتري دريافــت مي نمايد . واحـد مــالي پيك آوران بصورت هفتگي با فروشـــگاههـاي مربوطه تسويه حساب مي نمايد و كليه مراحل انجام شده از طريق اينترنت به اطـلاع فروشنده ، خريدار ، شعب مرتبط پستي و مديريت شركت تجارت الكترونيك پيك آوران خواهد رسيد .


خرید کالاهای لوکس در فروشگاه آرتالوکس تهران